Jazyková škola

Sponzorujeme

Sponzorujeme

Nechceme se omezit jen na péči o své klienty a vztahy s dodavateli. Považujeme za samozřejmost obdarovat i širší společenství.

Při rozhodování o tom, kterým směrem zaměřit naši dobročinnost, jsme vycházeli z toho, že posláním jakékoli školy je především šíření vzdělání..

Druhým důležitým krokem bylo zodpovězení otázky, kde je vzdělání potřebné nejvíce. I zde byla odpověď celkem jednoduchá: jde o tzv. Třetí svět. Ovšem o Třetí svět chápaný nikoli přísně geograficky, nýbrž sociálně - jako země a kraje, skupiny a lidi, kteří mají díky vnějším podmínkám extrémně ztížený přístup ke vzdělání.

Třetí důležitou podmínkou k rozšíření vzdělanosti je podle nás potřeba a ochota lidí, kterým je vzdělání poskytováno, aktivně a usilovně pracovat sami na sobě. Neboť škola může studentům vzdělání jen nabídnout. Nemůže jim je však předat, pokud jsou oni sami pouze pasivními příjemci.

Podstatné pro nás rovněž bylo, abychom viděli konkrétní účinek, který náš dar vyvolá. Nechtěli jsme pouze přisypat trochu peněz do nějakého obrovského měšce, ze kterého potom partnerská organizace jako kouzelník ze svého klobouku vytahuje různé projekty a aktivity, jež jsou pro nás, dárce, již zcela anonymní.

Naším největším problémem při volbě projektu ke sponzoringu bylo, jak se ukázalo, nalezení důvěryhodného partnera, který by námi darované peníze proměnil v něco smysluplného, něco, co splní naše představy uvedené v předchozích odstavcích.

Rádi bychom tedy poděkovali nadaci Adra za její projekt BanglaKids, který nám umožnil sponzoring podle našich představ i při velmi skromné finanční částce, kterou jsme z našeho rozpočtu mohli uvolnit.

Cílem projektu BanglaKids je podpořit vzdělání chudých bangladéšských dětí. Zvolili jsme formu tzv. adopce, při které náš dar umožní zajistit školní docházku konkrétnímu dítěti, které by jinak s největší pravděpodobností nikdy nezískalo ani to nejzákladnější vzdělání. Součástí daru je rovněž příspěvek na jídlo dítěte v době konání výuky – pro většinu dětí, které se účastní programu, by totiž bylo navštěvování školy bez tohoto zaopatření luxusem, jenž si jejich rodina nemůže dovolit.

Představujeme Vám tedy naše adoptované školáky ve vzdálené Bangladéši – Simsang Milton a Sagor Chowdhury. Věříme, že jim spolu s námi popřejete hodně štěstí ve studiu i v životě, a budete jim držet palce, aby i na základě získaného vzdělání mohli udělat něco dobrého pro sebe, svoji rodinu a, kdo ví, možná i pro svoji chudou zemi.

Děkujeme zde i studentům a příznivcům naší školy, kteří svými jednorázovými dary (obvykle ve výši desetikorun až stokorun) přispěli naším prostřednictvím Bangladéšským dětem k lepšímu startu do života.

Chcete-li se rovněž přidat, dejte nám vědět.

Děkujeme také všem, kteří věnují své úsilí rozšiřování vzdělání - ať už svého vlastního,svých studentů, blízkých či kohokoli na Zemi.