Jazyková škola

Přihláška offline

Přihláška offline

Chcete-li se přihlásit offline, proveďte, prosím, následující kroky:

  1. Stáhněte si a vyplňte Dotazník potřeb výuky, uložte jej pro pozdější použití.
  2. Stáhněte si a vyplňte Dotazník jazykového sebehodnocení, uložte jej pro pozdější použití.
  3. Pošlete nám mail na adresu jsk@camrdova.cz . V předmětu zprávy uveďte, že jde o přihlášku. V textu zprávy pak upřesněte, zda máte vážný zájem o výuku nebo zda posíláte jen nezávazný dotaz na možnosti studia. Do přílohy mailu dejte oba vyplněné dotazníky. V textu zprávy případně doplňte cokoli, co považujete za důležité (např. Vaše konkrétní otázky). Nezapomeňte uvést svůj kontakt, pokud jste tak neučinili přímo v dotaznících.
Po odeslání přihlášky se Vám naše škola ozve během jednoho, nejvýše dvou pracovních dnů s odpovědí.