Jazyková škola

Cena studia jazyka

Cena studia jazyka

Zde je k dispozici kompletní ceník.

K ceně skupinových kurzů

 • Cena kurzu je závislá na aktuálním počtu studentů v kurzu a může se proto změnit i v průběhu kurzu. Při zvýšení počtu studentů se cena snižuje, při snížení počtu studentů se cena zvyšuje.
 • Tím, že do svého kurzu přivedete nového studenta, máte možnost ušetřit své peníze.
 • O změně ceny vyvolané změnou počtu studentů v kurzu vás neprodleně informujeme. Pokud s novou cenou nesouhlasíte, máte možnost svou účast v kurzu ihned ukončit.
 • Vaše drobné absence nemají na cenu kurzu vliv. Při rozsáhlejších absencích (více než 2 týdny vcelku) je možné dohodnout slevu. Při obzvlášť rozsáhlých absencích (déle než 4 týdny vcelku nebo více než 20% lekcí v semestru) vám však doporučujeme zvážit ukončení studia ve skupinovém kurzu a přechod (třeba jen dočasný) na individuální kurz.
 • Vaše 1. lekce je vždy nezávazná: o platbu vás požádáme až poté, co vy i lektor kurzu potvrdíte, že výuka vyhovuje.

K ceně individuálních kurzů

 • Pokud na lekci nepřijdete nebo ji zrušíte později než 1 kalendářní den předem do 12. hodiny, platíte plnou cenu. Pokud lekci zrušíte dříve, neplatíte nic.
 • 1. lekce je nezávazná: o platbu vás požádáme až poté, co vy i lektor potvrdíte, že výuka vyhovuje.

K ceně pro firmy

 • K cenám v ceníku připočítáváme DPH (aktuálně 21%).
 • Cena závisí na konkrétní zakázce a může se lišit od cen v ceníku.
  • Za výuku jednotlivců a dvojic obvykle žádáme o něco více proti ceníku. Tímto navýšením pokrýváme náklady vyplývající z plnění zvláštních požadavků firem. Např. měsíční fakturace, samostatné vykazování docházky, testování jazykového pokroku studentů a jejich hodnocení atd.
  • Za výuku skupin 3 – 4 studentů obvykle žádáme ceny srovnatelné s ceníkem.
  • Za výuku větších skupin obvykle žádáme o něco méně proti ceníku. Zohledňujeme tím skutečnost, že máme jednodušší pozici při sestavování skupiny studentů podobné jazykové pokročilosti a potřeb.

Dále vás možná bude zajímat: