Jazyková škola

Druhy studia jazyka

Druhy studia jazyka

Vyberte si z následujících druhů studia:

Skupinové kurzy

 • Výuka probíhá v malých skupinách, obvykle od 2 do 6 studentů. Početnější skupinky neděláme, protože nebývají příliš efektivní.
 • Lekce se konají pravidelně, obvykle 1 – 2x týdně v délce 60 či 90 minut.
 • Délka kurzu je předem určena. Obvykle je půlroční.
 • Ke kurzu se můžete připojit kdykoli během semestru a také z něj kdykoli odstoupit (výpovědní lhůta je 1 týden).
 • Vaše 1. lekce je vždy nezávazná: o platbu vás požádáme až poté, co vy i lektor kurzu potvrdíte, že výuka vyhovuje.
 • Cena kurzu je závislá na aktuálním počtu studentů v kurzu a může se proto změnit i v průběhu kurzu. Při zvýšení počtu studentů se cena snižuje, při snížení počtu studentů se cena zvyšuje. O změně ceny vás neprodleně informujeme, a pokud s novou cenou nesouhlasíte, máte možnost svou účast v kurzu ihned ukončit.
 • Nevyužité peníze samozřejmě vracíme.

Individuální kurzy

 • Vyučuje se jen pro vás, případně pro dvojici studentů.
 • Četnost a délka lekcí se přizpůsobí vašim potřebám. Může jít třeba i jen o jedinou lekci.
 • Délku kurzu si určíte vy. Obvykle si naši individuální studenti přejí studovat:
  • Do určitého data (např. konce školního roku)
  • Do splnění určitého jazykového cíle (např. složení zkoušky)
  • Do vyčerpání určitého počtu lekcí (např. 10 lekcí po 60 minutách)
  • Dokud neřeknou, že v kurzu končí (alespoň 1 týden před poslední lekcí)
 • 1. lekce je nezávazná: o platbu vás požádáme až poté, co vy i lektor potvrdíte, že výuka vyhovuje.

 Samostatné studijní aktivity

 • Zúčastníte se jednotlivých setkání či lekcí, které jsou postaveny jako samostatné jednotky.
  • Typickým příkladem je Pickwick conversation club, ve kterém se zúčastníte jen těch setkání, která vám vyhovují tématem i termínově. Jen za tato setkání pak i platíte.
 • Tyto aktivity jsou vhodné jako doplněk k hlavnímu studiu nebo jako odpočinková aktivita.

 Dále vás možná bude zajímat: